คุณสมบัติของงานภายหลังการติดตั้ง
1 ทนทานต่อแสงแดด,ฝน และ สภาวะอากาศทั้วไป รับประกัน 5 ปี
2 รับประกันสีไม่ผิดเพี้ยน หรือ สีซีดจางจากเดิม เพราะเป็นสีของวัสดุหินธรรมชาติ ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี
3 มีความทนทานและยืดหยุ่นในตัวเอง สามารถปกปิดและป้องกันการแตกร้าวต่างๆได้ดี
4 ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
5 มีความทนทานสูงกว่าสีธรรมดาทั่วไปถึง 10 เท่า
6 ไม่ขึ้นราและตะไคร่น้ำ เพราะเป็นสารสังเคราะห์ในวัสดุตัวเชื่อมและเคลือบผิว
7 ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ
8 ไม่ทำลายสุขภาพและธรรมชาติ เพราะเป็นสูตรผสมของน้ำ ปราศจากทินเนอร์,ตะกั่วและเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
9 สามารถพ่นได้ติดกับทุกพื้นผิว เช่น ปูน,ไม้,เหล็ก,แก้ว,กระจก,พลาสติก ฯลฯ เหมาะกับทุกการออกแบบและงานสร้างสรรศิลป์ ต่างๆ
10 เป็นฉนวนกันความร้อน สามารถเก็บอุณหภูมิภายในและช่วยลดความร้อนจากภายนอกได้ดี
11 ไม่มีไฟฟ้าสถิตย์ทำให้ไม่เป็นที่เก็บสะสมของฝุ่นละออง
12 สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
13 ช่วยลดเสียงสะท้อนภายในอาคารได้ดี