T.P.S. Colors เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเทคโนโลยี ในการทำสีอาคาร,สิ่งปลูกสร้าง และงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ช่วยให้จินตนาการในการออกแบบ เป็นไปอย่างไร้ขอบเขต เหมาะสำหรับงานภายใน และภายนอก สามารถป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
T.P.S. Sand Spray ใช้วัสดุหินทรายที่มีสีสรรสวยงามและมีความแวววาวในตัว ผ่านกรรมวิธีคัดเลือกขนาด, สีและโครงสร้างมาบดละเอียด แล้วจึงนำมาผสมกับส่วนผสม รวมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำมาพ่นลงบนพื้นผิวงาน